Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία με την επωνυμία ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΣ και το διακριτικό τίτλο SoundVoice σας καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της myphotobooth.gr, μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, ενώ ο Χρήστης που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι διακριτικοί τίτλοι και τα εμπορικά σήματα που είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο myphotobooth.gr αποτελούν περιουσιακά αγαθά της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων.

Το σύνολο των κειμένων, οι φωτογραφίες, και η μορφή (layout) του myphotobooth.gr αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και των εφαρμοσμένων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Βάσει των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφής ενέργεια στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μπορείτε να συμπληρώστε την ειδική φόρμα επικοινωνίας, να μας καλέσετε στον τηλεφωνικό αριθμό που εμφανίζεται στα στοιχεία επικοινωνίας ή να μας στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@myphotobooth.gr.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων (όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, κ.ά.) προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατόπιν αιτήματός σας.

Η εταιρεία μας, σε συμμόρφωση με το «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 27ης Απριλίου 2016], δεσμεύεται να μην κάνει χρήση των στοιχείων προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε παρά μόνο για την ανταπόκριση στο αίτημα που μας απευθύνετε, τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας και την πιθανή διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της ίδιας της εταιρείας και μόνο.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν προτίθεται να κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε Τρίτους ή να δεχθεί να τα επεξεργαστεί για σκοπούς Τρίτων αντ’ Αυτών.

Εξαίρεση στην ανωτέρω δέσμευση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι και θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, για το Χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι ανηρτημένοι την ημερομηνία επίσκεψής του.

Η Εταιρεία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.

 

GOOGLE ANALYTICS

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα ‘Analytics’ της Google για να αναλύσουμε και να συλλέξουμε πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα για είσοδο και περιήγησή σας στο myphotobooth.gr, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο προβολής και λειτουργίας του.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα της Google να χρησιμοποιεί και να μοιράζεται δεδομένα που έχει συλλέξει από την πλατφόρμα Analytιcs υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική Απορρήτου του Google Analytics.

 

GOOGLE ADWORDS

Στο myphotobooth.gr ενδέχεται να χρησιμοποιείται τεχνολογία επαναληπτικής διαφήμισης.
Αυτού του είδους η τεχνολογία μάς επιτρέπει να απευθύνουμε το διαφημιστικό μας μήνυμα, με εξατομικευμένη διαφήμιση στο δίκτυο συνεργατών της Google και του facebook, σε εκείνους που προηγουμένως επισκέφτηκαν το myphotobooth.gr.