Ελληνικά English

Όροι Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Οι παρακάτω όροι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικτυακού τόπου myphotobooth.gr προς
όλους όσους επισκεφθούν τη σελίδα του, αλλά και να ενημερώσει τους πελάτες της εταιρίας για τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώματα τους.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
των χρηστών αυτής περιγράφουν τη διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της
ιστοσελίδας/ πελατών της εταιρίας και τη χρήση των δεδομένων αυτών από την MyPhotobooth.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επισκέπτες της ιστοσελίδας
Kάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα όπως το e-mail σας και το ονοματεπώνυμο σας μόνο αν θέλετε να
επικοινωνήσετε με μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίταξης της
επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σύμφωνα
με τα άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, με επιστολή στην
ταχυδρομική μας διεύθυνση ή με email. Εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη
του αιτήματός σας, η MyPhotobooth θα σας απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός
σας ή των αιτημάτων σας εάν είναι περισσότερα του ενός.
Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα).

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται
ρητά από την κείμενη νομοθεσία. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία δεν
δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα
περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτό τον ιστότοπο.
Ποιος είναι ο σκοπός των cookies;
Χρησιμοποιούμε cookies για να θυμόμαστε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις σας, για να θυμόμαστε ποιες σελίδες
επισκεφθήκατε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προφίλ της online συμπεριφοράς σας. Αυτό το προφίλ δεν
σχετίζεται με το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα παρόμοια στοιχεία σας. Τα
cookies δεν αποθηκεύουν το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία ή άλλα προσωπικά στοιχεία σας. Θυμούνται μόνο τις
προτιμήσεις και το/τα ενδιαφέρον/-τα σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση.

Απενεργοποίηση των Cookies:
Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας
(ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης για να το κάνετε αυτό).
Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookie θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα αυτού του και πολλών άλλων
ιστότοπων που επισκέπτεστε. Η απενεργοποίηση των cookies θα έχει ως αποτέλεσμα επίσης την απενεργοποίηση
ορισμένων λειτουργιών και λειτουργιών αυτού του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, συνιστάται να μην απενεργοποιείτε τα
cookies.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κρυπτογραφούμε πολλές από τις υπηρεσίες μας με χρήση SSL, για να προφυλαχθούν όλες οι πληροφορίες, από την
απλή περιήγηση μέχρι τις προσωπικές πληροφορίες που πληκτρολογούνται στην Φόρμα Επικοινωνίας (αν γίνει
χρήση της) κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο.
Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους, αναδόχους και αντιπροσώπους της
MyPhotobooth που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την επεξεργασία τους για εμάς και οι οποίοι
υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχικές
διαδικασίες ή σε απόλυση εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, χωρίς την ειδοποίηση των χρηστών – επισκεπτών, μετά την ανάρτησή της στην
ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας έπειτα από την ανάρτηση των αλλαγών ή τροποποιήσεων, θα αποτελεί
αποδοχή τους εκ μέρους του χρήστη – επισκέπτη.

Espa banner Espa banner